سوالات متداول

ويژگي هاي بسته بندي مطلوب

به خريدار اطلاعات دهد.

     بايد مشتري را جلب كند.

     جذابيت داشته باشد.

     شخصيت و شأن مشتري را حفظ كند و به مصرف كننده احترام بگذارد.

     فرهنگ و ارزش ها را در كشور هدف در نظر داشته باشد و از فرهنگي استفاده كند كه براي مردم لذت بخش است.

     نوع و جنس مواد اوليه از نظر بهداشتي و ايمني مناسب انتخاب شود و سلامتي مصرف کننده را تضمين كند.

     نبايد هزينه بسته بندي آنقدر زياد باشد كه بهاي فروش كالا را نسبت به كالاهاي مشابه غير قابل رقابت كند،

     بايد طوري طراحي شود كه دسترسي به كالا راحت و به راحتي قابل حمل باشد،

     به خود كالا لطمه نزند و مطابق با استانداردها، مقررات بازار و كشور مورد نظر باشد.

     مواد مصرفي، قابل بازيافت باشد.

به طور کلی زمانی بسته بندی را میتوان موفق دانست که جاذبه های ذیل را دارا باشد:

     - جاذبه طراحی

     - جاذبه حفظ ونگهداری محتوی

     - جاذبه کمیت و کیفیت مناسب

     - جاذبه تبلیغات

     - جاذبه قیمت